Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Koronavirüs (Covid 19) sürecinde toplumun sosyal medya kullanımı üzerine yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.

577 sosyal medya kullanıcısı ile online olarak gerçekleştirilen sosyal medya kullanımı araştırmasında ilgi çekici sonuçlara ulaşıldı.

Sosyal izolasyonun uygulandığı, toplumun evde kaldığı süre zarfında sosyal medyanın daha fazla kullanılmaya başlandığını söyleyen Üniversitemiz İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Koçyiğit, yaptığı açıklamada Dr. Öğretim Üyesi Salih Gürbüz ile “Covid 19 Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı” başlıklı bir alan araştırması gerçekleştirdiklerini belirtti.

 

Sosyal Medya Kullanım Süresi Arttı

Koçyiğit, sosyal medya araştırması ile salgın öncesinde sosyal medya kullanım süresinin ortalama 3 saat olduğunu, Covid 19 sürecinde ise kullanım süresinin 5 saati geçtiğinin tespit edildiğini, aynı zamanda araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının yüzde 52’sinin de sosyal medya kullanım alışkanlıklarının değiştiğini aktardı.

Covid 19 sürecinde sosyal medya kullanım sıklığının arttığının ve pandemi sürecinde kullanıcıların daha fazla boş zamana sahip olduğu için sosyal medyada daha fazla zaman geçirmeye başladıklarının tespit edildiğini belirten Koçyiğit, kullanıcıların yüzde 54’ünün sosyal medya içeriklerini güvenilir bulmadığını söyledi. Koçyiğit ayrıca, sosyal medya içeriklerinden daha ziyade televizyon, gazete, radyo gibi geleneksel medya içeriklerini güvenilir bulanların oranının ise yüzde 55 olduğunun saptandığını dile getirdi.

İçinde bulunulan toplumsal koşulların sosyal medyaya olan bağımlılığı artırdığını düşünenlerin oranının yüzde 59 olduğunu aktaran Doç. Dr. Koçyiğit, şunları kaydetti:

“Kullanıcıların yüzde 58’i sosyal medyanın alternatifinin olmamasının bu platformlara olan bağımlılığı artırdığını düşünmektedir. Kullanıcılar daha çok sosyal medya aracılığıyla bilgi eksikliğini gidermeye çalışmaktadır. Toplumsal sistemdeki değişimlerin medya kullanım alışkanlarını değiştirdiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 51’dir. Kullanıcıların yüzde 55’ine göre sosyo-kültürel etkenler sosyal medya kullanım alışkanlıklarını değiştirmektedir. Kullanıcıların yüzde 56’sına göre sosyal medya platformlarının çeşitliliği, farklı doyum arayışlarına sebep olmaktadır. Kullanıcıların yüzde 60’a yakını medyanın ortaya çıkardığı sosyo-kültürel sistemin davranış kalıplarını değiştirdiğini düşünmektedir”.

Sosyal Medya Kullanım Amacında İlk Sıraları Eğlenme ve Bilgi Edinme Alıyor

Yaptıkları araştırmada sosyal medya kullanıcılarının yüzde 68’inin, içerik çeşitliliğine sahip olmasının sosyal medya platformlarının etkisini artırdığını düşündüğünü, tespit ettiklerini kaydeden Koçyiğit, “Araştırmaya katılanların yüzde 44’ü sosyal medyayı eğlenmek için kullandığını ifade ederken, katılımcıların yüzde 31’i bilgi edinmek, yüzde 10’u öğrenme sürecini desteklemek, yüzde 8’i sosyalleşme sürecine katkı sağlamak ve yüzde 7’si de diğer amaçlar için kullandığını belirtti. Sosyal medya ile kamuoyu oluşturmada duyguların ve kişisel kanaatlerin, nesnel gerçeğin önüne geçtiğini düşünenlerin oranının yüzde 60 olduğu saptandı. Kullanıcıların yüzde 52’si sosyal medya ile doğruların ve hakikatlerin önemini yitirmeye başladığını düşündüklerini belirtmiştir” ifadelerini kullandı.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz