Yüksek Öğretim Kurulu’nun koordinasyonunda Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizdeki yayılımını sınırlandırmak amacı ile ülkemizdeki tüm üniversitelerde olduğu gibi Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde de kısa adı “KOVKOM” olan “Koronavirüs Komisyonu” kuruldu.

Son derece dinamik olan sürece ilişkin ihtiyaç duyulabilecek yeni uygulama ve önlemlerin gündeme gelmesi halinde bunlar, KOVKOM tarafından ivedilikle değerlendirilip gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Koronavirüs Komisyonu, 16.03.2020 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörlüğünde toplantısını gerçekleştirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs Komisyonu Kararları

 1. Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksekokulu Müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına ve ilgili birimler tarafından personel bilgilerinin 20 Mart 2020 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı’na bildirilmesine,
 2. Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına,
 3. Yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına,
 4. İzin taleplerinin mer’î mevzuat çerçevesinde, personelin yürüttüğü işin aksamaması ve mazereti dikkate alınarak ilgili birim yöneticisi tarafından değerlendirilmesine,
 5. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren idari izin dışında yıllık/mazeret izni kullanması uygun görülen personel bilgilerinin 20 ve 27 Mart Cuma tarihlerinde ilgili birim tarafından Personel Daire Başkanlığı’na iletilmesine, İzin bildirim formu için tıklayınız
 6. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki temizlik ve güvenlik hizmetlerinin aksamaması bakımından Üniversitenin diğer birimlerinde görev yapmakta olan yeter sayıda temizlik ve güvenlik görevlisinin bu süreçte geçici olarak hastane bünyesinde görevlendirilmesine,
 7. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi/Meram Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinlerinin durdurulmasına,
 8. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesindeki dönem 6 öğrencilerinin (intörlerin), 3 haftalık tatil kapsamında değerlendirilmesine, tatil edilen dönem içerisinde gönüllü olarak çalışmak isteyen öğrencilerin Meram Tıp Fakültesi Dekanlığına başvurmasına,
 9. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri uzmanlık öğrencileri hariç, tüm lisansüstü öğrencilerinin lisansüstü bitirme sınavları ve tez savunma sınavlarının ertelenmesine,
 10. Değişim programları (Erasmus, Mevlana)  kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin ders intibaklarının yapılarak eğitime diğer öğrenciler ile birlikte devam etmelerinin sağlanmasına,
 11. Konsem tarafından yürütülen tüm kurs ve sertifika eğitimlerinin ertelenmesine,
 12. Fakültelerde yürütülmekte olan tüm staj ve iş başı eğitimlerinin ertelenmesine,
 13. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tüm yerleşkelerimde, toplu yararlanılan kapalı alanlarda başlatılan dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak sürdürülmesine,
 14. Dezenfekte sürecine ek olarak, günlük sık kullanılarak temas edilen yüzeylerin (kapı, merdiven, asansör vb.) periyodik temizliklerinin sıklaştırılarak daha hassas yapılmasına,
 15. Necmettin Erbakan Üniversitesi yerleşkelerindeki tüm bina giriş ve çıkışlarına Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış bilgilendirme dökümanlarının asılmasına, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların, eş zamanlı olarak Üniversite hesaplarından da yapılmasına,
 16. Üniversitenin tüm santral seslendirmelerine Koronavirüs hastalığından korunma kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan karşılama anonsunun yerleştirilmesine,
 17. Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde alınan kararların web sitemizden duyurulmasına, web sitemiz üzerinde “Üniversitemizdeki Koronavirüs Uygulamaları Hakkında Sık Sorulan Sorular” sayfasının açılması ve kurum bünyesinden gelen soruların bu kanaldan cevaplanmasına,

karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz