Yazar Muazzez Tahsin Berkand’ı vefatının 36. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz

Muazzez Tahsin Berkand Kimdir?

Romancı (D. 1900, Selânik  – Ö. 4 Ekim 1984, İstanbul). Asıl adı Meryem Muazzez. Özel hocalardan Türkçe, Fransızca ve İngilizce öğrendi. İstanbul Fevziye Lisesi mezunu. Bir süre Kumkapı’daki Fransız rahibelerinin okulu olan Saevrs d’Assomption’da okudu. Dârülmuallimât’ın (Kız Öğretmen Okulu) açtığı öğretmenlik sınavını geçerek öğretmenlik belgesi aldı. Üsküdar’daki Refet Kadın ile Kasımpaşa’daki Numune mekteplerinde öğretmenlik yaptı. Henüz on yedi yaşında iken Halide Edip ile Suri­ye’ye giderek Beyrut Kız Sultanîsi ve Dârülmuallimâtında iki yıl Türkçe ve Fransızca öğretmenliği, Suriye dönüşü de birkaç yıl Şişli Terakki Lisesinde Türkçe, Fransızca ve ahlâk dersleri öğretmenliği yaptı. Çeşitli yabancı kurum ve bankada mü­tercim olarak çalıştı. Osmanlı Bankası’nda yirmi beş yıl çevirmen olarak görev yaptı. Hiç evlenmedi.

Yazdığı elli iki romanının tümünde aşk ve nefret konusunu işledi. Eserleri, çoğunluğu kadınlar olmak üzere, geniş bir okur kitlesi topladı. Birçok romanı sinemaya uyarlandı. Kitaplarının bir bölümü adaptasyon olup “nakleden” notuyla yayımlandı. Dergi ve gaze­telerde çıkan küçük hikâyeleri dışında elliden fazla roman yazdı. Sanat değeri zayıf popüler romanlar yazan döneminin diğer yazarları gibi geniş kitlelere ulaştı. Romanları, gelenek­sel İstanbul kültür ve yaşayışından izler taşır.

Sönen Yıldız (1956), Bülbül Yuvası (1961, 1970), Küçük Hanımefendi (1961, 1970), Mağrur Kadın (1962,1970), Çiçeksiz Bahçe (1963), Gençlik Rüzgârı (1964), Günah Bende mi? (1964), Yılların Ardından (1964), Aşk ve İntikam (1965), Garip Bir İzdivaç (1965), Sevgim ve Gururum (1965), İftira (1968), Kezban (1968), Sabah Yıldızı (1968), Sarmaşık Gülleri (1968), Saadet Güneşi (1970), Bir Genç Kızın Romanı (1971), Muallâ (1971), Aşk Fırtınası (1972) kitapları belirtilen tarihlerde filme alındı.

“Bir solukta okumuştum Bülbül Yuvası’nı. Bellek öylesine şaşırtıcı ki, birçok sahnesini unutmamışım. Araya onca zaman girmiş, aşk romanları okumayalı hani, yine de ‘Şimdi şu olacak, şimdi şu olacak…” diye okudum Bülbül Yuvası’nı, bir kez daha. Nerime ile Feridun’un sevda serüvenlerini yeniden nice düşlerle yaşadım. Bu peri masalı beni hiç sıkmadı.

“Mualla, aşkın ilk bakışmada başlamadığını anlatıyor. Birbirlerini görür görmez deli gibi seven bir kadın ve erkek yok bu romanda. Aşk, çilesi çekile çekile erişilen bir duygu fırtınası.

(Sonsuz Gece), sürpriz sona, aşk romanları için pek beklenmedik bir sona yaklaşırken, kuşkusuz, ekonomik özgürlüğün sağladığı ayakta kalma gücünden yararlanıyor. Kadınla erkeğin bir arada yaşamaları ve eşit koşullar içinde ayakta durmaları Sonsuz Gece’nin gizli bir mesajı gibi okunabilir.” (Selim İleri)

ESERLERİ: 

ROMAN: Sen ve Ben (1933), Aşk Fırtınası (1935), Bahar Çiçeği (1935), Sonsuz Gece (1937, yeni bas. yay. haz. Selim İleri, 2002), Bir Genç Kızın Romanı (1938), O ve Kızı (1940), Kezban (1941), Muallâ (1941, yeni bas. yay. haz. Selim İleri, 2002), Dağların Esrarı (1943), Bülbül Yuvası (1943, yeni bas. yay. haz. Selim İleri, 2002), Perdeler (Kızım ve Aşkım, 1943), Aşk ve İntikam (1943), Aşkla Oynanmaz (1944), Garip Bir İzdivaç (1944), Kalbin Sesi (1944), Sa­bah Yıldızı (1944), Saadet Güneşi (1944), Küçük Hanımefendi (1945, yeni bas. yay. haz. Selim İleri, 2001), Nişan Yüzüğü (1945), Lâle (1945), Çiçeksiz Bahçe (1947), Büyük Yalan (1948), Çamlar Altında (1949), Aşk Tılsımı (1949), Gönül Yolu (1950), Sarmaşık Gülleri (1950), Sevmek Korkusu (1953), Kırılan Ümitler (1957), Bir Rüya Gibi (1958), Mağrur Kadın (1958, yeni bas. yay. haz. Selim İleri, 2002), Sevgim ve Gururum (1959), Yılların Ar­dından (1960), Işık Yağmuru (1962), Gençlik Rüzgârı (1963), Kıvılcım ve Ateş (1963), Bir Bahar Akşamı (1966), Bulutlar Dağılınca (1966), İlk Aşk (1967), Uzayan Yollar (1967), Bir Gün Sabah Olacak mı? (1972), İki Kalp Arasında (1972), Uğur Böceği (1974), Yabancı Adam (1980).

BAŞLICA ÇEVİRİLERİ: Ateşli Kalp (Magali’den, 1939), Safo (Alphonse Daudet’den, 1940), Hemşireler (A. J. Cronin’den, 1944; Nöbetçi Hemşire adıyla 1957), Jezabel İhtiyarla­mayan Kadın (İrene Nemirowsky’den, 1943), Ev­leniyorum (J. Foldes’ten, 1945).

HAKKINDA: Murat Uraz / Kadın Şâir ve Muharrirlerimiz (1940), Ömer Nida / Kadın Romacılarımız – Başlangıçtan Günümüze Kadar 1892-1991 (1991), Agâh Özgüç / Geçmişten Günümüze Türk Sinemasında Edebiyat Uyarlamaları (Varlık dergisi, Ocak 1996), Hakkı Süha Gezgin (Haz. Beşir Ayvazoğlu) / Edebî Portreler (1997), N. M. Öztürkmen / Edîbeler-Sefîreler-Hanım Efendiler (1999), TBE Ansiklopedisi (c.1, 2001), Mustafa Özbalcı / Büyük Türk Klâsikleri (c. 13, 2002), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006).

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz